Join us Sunday at 10 am

Ecclesiastes | Poise - Ecclesiastes 10:4-20

April 3, 2022 Preacher: Steve Heron Series: Ecclesiastes

Passage: Ecclesiastes 10:4–10:20